Y Cwrs

O'r traeth yn Y Felinheli, aiff y rafftiau i'r Gogledd Ddwyrain tuag at y pontydd. Rhaid mynd o dan Pont Britannia ar ochr y tir mawr (ochr dde) a heibio i Ynys Gorad Goch a Craig Y Swellie ar ochr chwith (port) y rafft. Yna ymlaen a pasio dan Pont Menai (Bont Borth) gan orffen ger pier Porthaethwy.