s Croeso

Ras rafftiau unigryw

a gynhelir yn flynyddol ar ddyfroedd hudolus y Fenai, wedi ei leoli rhwng tirwedd ysblennydd Eryri a phrydferthwch naturiol Ynys Môn mae'n ddiwrnod o hwyl a her a hel arian i achosion da.

Gan ddechrau o'r hen borthladd llechi Felinheli aiff y rafftiau yn eu blaen heibio i Blas Newydd hanesyddol ac yna ymlaen tuag at Porthaethwy. Ar y ffordd rhaid mynd o dan y ddwy bont sy'n cysylltu Ynys Môn gyda'r tir mawr, campweithiau peirianyddol Robert Stephenson a Thomas Telford - pontydd Britannia a Menai, yn ogystal a morio drwy'r heriol ac enwog Swellies neu Pwll Ceris.

Atgyfodwyd y Raft Run unarddeg mlynedd yn ôl ac mae bellach yn sefydlog yn y calendr - diwrnod o ymdrech a hwyl er mwyn codi arian i elusennau ac achosion da lleol.

 

 

 

 

Fideo rhagorol gan Huw Humphreys o Raft Run 2016...

 

 

 


 
2010 Dechrau o'r Felinheli:

neu ar dudalen Facebook (linc islaw)

Lincs noddwyr a chefnogwyr:

 

ceirpgcars.co.uk

http://www.DafyddHardy.co.uk

http://www.angleseyboattrips.com/

http://www.engan.biz/

www.dylansrestaurant.co.uk

www.felinheli.org 

www.theangleseyedge.co.uk/

www.menaistraitswi.org.uk

www.redsquirrels.info

 

http://www.angleseyboattrips.com/

http://www.engan.biz/

www.dylansrestaurant.co.uk

www.ribride.co.uk

 

www.felinheli.org 

www.theangleseyedge.co.uk/

www.menaistraitswi.org.uk

www.redsquirrels.info

 

     collage of raft run pictures