s 2009

2009

 • Anghenion Arbennig Ysgol Friars - £500

  Anghenion Arbennig Ysgol Friars - £500

 • Pawb yn hapus ac yn llon

  Pawb yn hapus ac yn llon

 • Marchogaeth i'r Anabl, Treborth - £250

  Marchogaeth i'r Anabl, Treborth - £250

 • Teigars Borth - £300

  Teigars Borth - £300

 • Air Cadets Porthaethwy - £300

  Air Cadets Porthaethwy - £300

 • Cylch Meithrin Porthaethwy - £200

  Cylch Meithrin Porthaethwy - £200

 • Band Pres Biwmares - £300

  Band Pres Biwmares - £300

 • Clwb Rygbi Porthaethwy - £300

  Clwb Rygbi Porthaethwy - £300

 • Tim peldroed dan 9 Llanfairpwll - £250

  Tim peldroed dan 9 Llanfairpwll - £250

 • Clwb Criced Porthaethwy - £300

  Clwb Criced Porthaethwy - £300

 • Y Deillion - £150

  Y Deillion - £150

 • Y Sgowtiaid a'r Guides - £300

  Y Sgowtiaid a'r Guides - £300

 • Cronfa Nakita Roberts - £500

  Cronfa Nakita Roberts - £500

 • Sefydliad y Merched Menai - £150

  Sefydliad y Merched Menai - £150