2012pictures

Ras rafftiau unigryw

a gynhelir yn flynyddol ar ddyfroedd hudolus y Fenai, wedi ei leoli rhwng tirwedd ysblennydd Eryri a phrydferthwch naturiol Ynys Môn mae'n ddiwrnod o hwyl a her a hel arian i achosion da.

Gan ddechrau o'r hen borthladd llechi Felinheli aiff y rafftiau yn eu blaen heibio i Blas Newydd hanesyddol ac yna ymlaen tuag at Porthaethwy. Ar y ffordd rhaid mynd o dan y ddwy bont sy'n cysylltu Ynys Môn gyda'r tir mawr, campweithiau peirianyddol Robert Stephenson a Thomas Telford - pontydd Britannia a Menai, yn ogystal a morio drwy'r heriol ac enwog Swellies neu Pwll Ceris.

Atgyfodwyd y Raft Run unarddeg mlynedd yn ôl ac mae bellach yn sefydlog yn y calendr - diwrnod o ymdrech a hwyl er mwyn codi arian i elusennau ac achosion da lleol.

 

Er gwybodaeth: Mae'r Cyfarfod Blynyddol a'r Noson Wobrwyo wedi ei aildrefnu...dyddiadau newydd cyn hir...

 

Canlyniadau 2014 

 

1 The Windymillers      Tlws Time Chaser

2 D Hughes Welding      

3 The Mighty Atoms

4 SS Sunwad

5 Nant Mount Garage

6 HMS Stilton

7 Dylan's

8 Team Hafal

9 The Dizzy Blondes

10 Only Fools & Oars

11 Rorke's Drifters

12 The Strait Seamen

13 Anglesey Angels       Enillwyr Tlws y Merched

14 PG Cars

15 California Dreamers

16 Seas The Day

17 Tim Bechgyn

18 Stokey Blokes Afloat

19 Gwynt y Mor 1

20 Fentons

21 Tim Merched

22 Gwynt y Mor 2

23 Fernando [Tesco]

24 Pigs Might Fly

25 Cymru Pride Wales

26 The Only Way Is Up!  - Enillwyr YSBRYD Y RUN, ond gwaharddwyd oherwydd torri rheolau!

27 Conway Centre

28 Tesco Shock Wave

29 Galactica [Tesco]

30 Team iv [R] Squadron

31 Nomads

32 The Glan Gwna Schooner

33 Ysgol Y Borth

34 Agronauts

35 Platoon

36 Meithrinfa Medra 1

37 Sea Biscuit    - TLWS GORAU O'R GWEDDILL

38 Meithrinfa Medra 2

Respiratory Squad   -  HEB ORFFEN :(

Bin & Gone   - HEB ORFFEN :(

Bulkeley   -  Heb gychwyn :(

 

 


 
2010 Dechrau o'r Felinheli:

neu ar dudalen Facebook (linc islaw)

Lincs noddwyr a chefnogwyr:

http://www.ceirpgcars.co.uk/

http://www.angleseyboattrips.com/

 

http://www.engan.biz/

www.dylansrestaurant.co.uk

www.ribride.co.uk

 

www.felinheli.org 

www.theangleseyedge.co.uk/

www.menaistraitswi.org.uk

www.redsquirrels.info

 

       collage of raft run pictures